Overeenkomst voor de plaatsing van Oliobox en de inzameling van frituurvetten –en oliën tussen de firma QUATRA en de gemeente OUDERGEM - Bijakte

DE RAAD,
Gelet de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien het noodzakelijk is om frituurvetten en oliën in te zamelen door een firma die de globale politiek inzake duurzame ontwikkeling respecteert ;
Gezien deze diensten gratis zijn ;
Gezien deze dienst toelaat om het sluikstorten te beperken ;
BESLIST :
Om de bepalingen van de overeenkomst, als bijlage, goed te keuren alsook de afschaffing van de compensatie van 0,25 €/kg olie of vetstof tot op heden geheven.