Geschiedenis & Erfgoed

Guillaume Dekelverstraat | Rue Guillaume Dekelver

49. Guillaume Dekelverstraat | Rue Guillaume Dekelver

Eerst beslist het schepencollege de weg, tussen de Charlentstraat en de huidige Clesselaan gelegen, naar Thomas Balis te noemen (verslag nr. 706 van 20/4/1928). Maar op verzoek van de ouders van het oorlogsslachtoffer werd daarvan afgezien, omdat het lijk van hun zoon nog altijd niet teruggevonden werd op het slagveld.

Oudergem betreurde 49 soldaten uit de Groote oorlog. De lijst van de jongens die een straat op hun naam zouden krijgen, was verre van afgewerkt. Men stelde dan de naam voor van Guillaume Dekelver, wiens stoffelijk overschot op 11 december 1921 overgebracht werd naar de gemeente en plechtig begraven.

Guillaume Dekelver werd in Elsene geboren, de 19e april 1864. Hij huwde in 1898 een weduwe met twee kinderen en verdiende zijn brood als voerman. Uit dit huwelijk zullen nog vijf baby's het daglicht zien.Een kleinzoon vertelde dat bij het uitbreken van de oorlog, het paard van zijn grootvader opgeëist werd, door het leger. Omdat hij weigerde de bron van zijn inkomsten af te staan, werd hij verplicht zich in te lijven, als "gemilitariseerde" voerman. Zo geraakte hij betrokken in de oorlog, op 50 jarige leeftijd.Hij stierf in het Militair Hospitaal te Hoogstade (W-VL), op 28 mei 1915.De straat die zijn naam draagt ligt in wat men toen nog noemde het Roodenbergveld, waar lange tijd een steenbakkerij gevestigd was (zie rubriek Clesse).Veel kans dat de stenen waarmee het huis nr. 51 opgetrokken is - dat aldaar de eerste bouwvergunning ontving - afkomstig zijn van de Briqueteries Silico-Calcaires d'Auderghem, die daar in de omgeving gevestigd waren.

 

 

 

 

49. Rue Guillaume Dekelver | Guillaume Dekelverstraat

Le personnage

Guillaume Dekelver naît à Ixelles le 19 avril 1864. Il épouse en 1898 une veuve ayant deux enfants et, de ce mariage, en naissent cinq autres. Il travaille alors comme charretier.

D’après un de ses petits-fils, au début de la guerre, l'armée cherche à réquisitionner son cheval. Refusant de se séparer de cet animal qui lui assure son gagne-pain, Guillaume Dekelver ne peut éviter l'incorporation comme "charretier militarisé". C'est ainsi qu'il rejoint le front âgé de 50 ans.

Il meurt à l'hôpital militaire de Hoogstade (Flandre occidentale), le 28 mai 1915.

La rue

La rue qui porte son nom est située dans ce que l'on appelle alors le Roodenbergveld où une briqueterie a longtemps été active. À ce titre, il y a de grandes chances que les briques de la maison n°51, qui reçoit le premier permis de bâtir, proviennent des Briqueteries Silico-Calcaires d'Auderghem.

(Ce texte est largement inspiré du livre "Auderghem chemins faisant" de Louis Schreyers.)