Geschiedenis & Erfgoed

Guillaume Keyenlaan | Avenue Guillaume Keyen

51. Guillaume Keyenlaan | Avenue Guillaume Keyen

Gemiddeld werd in 1925 een nieuwe straat per maand ingehuldigd. Daarbij behoorde de weg tussen de Waversesteenweg en het Sloordelleveld, die het schepencollege, in zitting van 6 juni 1925, Guilaume Keyenlaan zal noemen "tot herinnering van Willem, gesneuveld op het Veld van Eer".

De eigenaar van het huis nr. 16 kreeg op 30/1/1926 de eerste bouwvergunning.

In die naoorlogse periode nam de bevolking in Oudergem fors toe, waardoor nieuwe wijken ontstonden dichtbij de verkeersbanen, waarlangs het openbaar vervoer kwam (de automobiel lag nog in zijn kinderschoentjes). Vóór de Eerste Wereldoorlog lag het aantal inwoners van de gemeente op +/- 8.000, in 1925 was dat al opgeklommen tot 11.000! 

Guillaume Keyen werd in Oudergem geboren, de 17e augustus 1889. Hij werd bediende, was ongehuwd en woonde nog bij zijn ouders in de Boomgaardstraat nr. 2 (Verger), toen de oorlog uitbrak. Hij werd ingelijfd als soldaat bij de 8e Artillerie. Guillaume Keyen stierf in Hoogstade (W-Vl) op het front, aan de IJzer, op 9 oktober 1915.

 

 

 

 

51. Avenue Guillaume Keyen | Guillaume Keyenlaan

Le personnage

Guillaume Keyen naît à Auderghem le 17 août 1889. Employé, il est célibataire et habite encore chez ses parents, rue du Verger, n° 2, lorsque la guerre éclate. Il est incorporé en qualité de soldat au 8e régiment d'Artillerie et meurt au front, à Hoogstade (Flandre occidentale), le 9 octobre 1915.

L’avenue

Au cours de l’après-guerre, la population d’Auderghem ne cesse de croître, entraînant la création de nouveaux quartiers proches des grandes voies de circulation. En 1925, le nombre d’habitants de la commune passe à 11.000, contre 8.000 avant la Grande Guerre, à tel point qu’une nouvelle rue est inaugurée chaque mois! Dans ce contexte, apparaît le chemin reliant la chaussée de Wavre et le Sloordelleveld ("champ de colzas") que le collège, en sa séance du 6 juin 1925, nomme avenue Guillaume Keyen "en souvenir de Guillaume, mort au champ d'honneur". Le propriétaire de la maison n°16 reçoit le premier permis de bâtir le 30 janvier 1926.

(Ce texte est largement inspiré du livre "Auderghem chemins faisant" de Louis Schreyers.)