Strijd tegen de verspreiding van COVID 19 - Activiteitenverslag, ondersteuningsplan, programmatie opbouwstrategie, hestelplan

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117;
Gelet op de beraadslaging van het College van 23 maart 2020 (#002/24.03.2020/B/0078#; BOS 42332) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van 28 april2020 (#002/28.04.2020/B/0067#, BOS 42690);
Gelet op verslag t.a.v. de Raad bevattende het activiteitenverslag, de ondernemende ondersteuningsacties, de opbouwstrategie en het herstelplan; 
NEEM AKTE VAN
  • het activiteitenverslag en zijn financïele gevolgen; et leurs conséquences financières
  • de opbouwstrategie
BESLIST
  • het op 23 maart 2020 gelanceerde steunplan goed te keuren
  • het globaal herstelplan ten bate van bijzondere bevolkingsgroepen die het meest kwetsbaar zijn ten gevolge van de crisis goed te keuren.