20210325_GR

Gemeenteraad - 25.03.2021 - Uitzending

De vergadering van de Gemeenteraad wordt virtueel op donderdag 25.03.2021 om 20:00 gehouden.

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mededelingen - Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Zichtbaar gebruik van mobiele ANPR camera’s

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Vervrouwelijking van de openbare ruimte « Meer vrouw op straat” : uitslag van de stem van de inwoners – Goedkeuring van de toekenning van de namen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Goedkeuring van het model van de overeenkomst voor precair terbeschikkingstelling van woningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Basisschool Les Marronniers - Partnerschapsproject voor de organisatie van een kunstenaarsresidentie: ondertekening van een partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en de Cel Cultuur-Onderwijs van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Goedkeuring van het inschrijvingsreglement voor opleidingen Frans of Nederlands ter voorbereiding op de taalproeven van Selor

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) - het advies van de gemeente betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en de heer François Lebovy (ECOLO-GROEN): het advies van de gemeente betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer