20220929_GR

Gemeenteraad - 29.09.2022

Les dossiers de la séance

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierd

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om n

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer