20221201_GR

Gemeenteraad - 01.12.2022

Dossiers van de zitting

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

VZW "Atout Projet" – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

VZW Parc Hockey Club – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

VZW Cheval & Forêt – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Groupe One, Mymarket.brussels – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Forum van de solidaire verenigingen van Oudergem – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

VZW Den Dam – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

"Tennis Club des Trois Fontaines" VZW – presentatie aan de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Brulocalis - Wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

BRUTELE - Buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 13.12.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 13.12.2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer