Gemeenteraad - Anderen

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Driejaarlijks plan 2022-2024

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Goedkeuring van de maatregelen en hun inwerkingtredingstermijnen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten et de OCMW's

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2020/782/A & 2020/781/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 14.10.2021

Meer

Subsidie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van hun sportbeleid in het kader van de COVID 19-crisis voor het begrotingsjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Nieuw protocol en verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de controle op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Vastelling van de basishuur van het appartement gelegen op 1ste verdieping van het gebouw Jean Van Horenbeecklaan 166.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Jaarverslag 2020 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 24 februari 2021 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Gebruik van vaste camera's (multi-angles)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Persoonsgegevens: wijziging van het contract met de onderaannemer CIVADIS- MyShir

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

WASTRA-perimeter - sluiting van een memorandum van overeenstemming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer