Gemeenteraad - Anderen

Jaarverslag 2019 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Strijd tegen de verspreiding van COVID 19 - Activiteitenverslag, ondersteuningsplan, programmatie opbouwstrategie, hestelplan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 30.04.2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 26.03.2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Persoonsgegevens: Overeenkomst inzake gegevensverwerking tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Give a Day

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Persoonsgegevens: Overeenkomst over gegevensverwerking in het kader van de burgerparticipatie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

PARTcours/ParKUNST 2020 - Biënnale van hedendaagse kunst in openlucht - Ratificatie van de overeenkomst tussen de gemeenten van Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 : tegen 31/03/2020 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Toekenning voor 2019 van een eindejaarstoelage.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Jaarverslag 2018 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Verbintenissen van de gemeente Oudergem die de klimaatnoodtoestand bevestigt om de klimaatopwarming efficiënt te bestrijden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem - Intrekking van de akte 002/26.09.2019/A/0018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Politiezone - Jaarverslag 2018 - aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

RPA Delta-Herrmann-Debroux - Advies betreffende het ontwerp zoals vastgesteld door de regering op 16 mei 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overlijden van de Heer Vincent Molenberg - Eerbetoon

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer