Gemeenteraad - Mededelingen

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Mededeling van de Burgemeester betreffende de maatregelen genomen ten gevolge van covid 19

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer