Gemeenteraad - Overeenkomsten

IRISteam vzw – overeenkomst - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Implantatievoorstel van een snelheidscontroleradar op het vorstrondpunt. Goedkeuring van het overeenkomstprotocol.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Verwijdering van een station

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Bijlage aan de Cambio-overeenkomst - Installatie van een nieuw station

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Priorij van het Rood Klooster - Tijdelijke bezetting - Ratificatie van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overeenkomst voor een gezamenlijke opdracht - Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor een subsidie voor de aankoop van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst over de aansluiting aan de aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Overeenkomst tussen vzw WE ARE CODERS en de gemeente Oudergem voor de organisatie van codeercursussen tijdens de maand augustus 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem 2020-2021. Bekrachtiging van het Overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Subsidie Overeenkomst 2020 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de verzoeken van de gemeenten om vaccinatie te reserveren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2021) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 21/03/2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Goedkeuring van het model van de overeenkomst voor precair terbeschikkingstelling van woningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Basisschool Les Marronniers - Partnerschapsproject voor de organisatie van een kunstenaarsresidentie: ondertekening van een partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en de Cel Cultuur-Onderwijs van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer