Gemeenteraad - Overeenkomsten

Organisatie van de dag "Place aux Jeunes" op 21 november 2020 - Overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Subsidie Overeenkomst 2019 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Overeenkomst voor de plaatsing van Oliobox en de inzameling van frituurvetten –en oliën tussen de firma QUATRA en de gemeente OUDERGEM - Bijakte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst betreffende de levering van het programma voor parkeerbeleid, derogatiekaarten en controle terminals voor op de openbare weg. Goedkeuring.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Oudergem en "ONE"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Bewoningsovereenkomst van de gebouwen 1979 Waversesteenweg, 3 Krijgkundestraat en handelspand 1071 Waversesteenweg.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Overeenkomst tussen Gemeente Oudergem en vCultuurconnect vzw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Terbeschikkingstelling van een projectmanagement software - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Overeenkomst betreffende de invoering van een autodelensysteem in de gemeente Oudergem - Aanhangsel aan de Cambio-overeenkomst - Installatie van een nieuw station

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Overeenkomst tussen Gemeente Oudergem en visit.brussels vzw inzake terbeschikkingstelling van een databank - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken (Gemengde inbreuken bedoeld in artikel 3, 1° en 2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Toekenning van een subsidie ​​aan de gemeente Oudergem voor het jaar 2020 ter ondersteuning van de genomen maatregelen om "schooluitval te bestrijden" - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.01.2020

Meer

Overeenkomst tussen Reprobel en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een toelage van het Gewest voor het verwerven van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het parkeren van fietsen voor bewoners, de beheermodaliteiten ervan en de respectieve verplichtingen van het parkeeragentschap en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

22STE vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-023.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2020-2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Goedkeuring overeenkomst met VGC betreffende culturele infrastructuur voor de periode 2020-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer