Gemeenteraad - Overeenkomsten

BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

"Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer