Gemeenteraad - Overeenkomsten

Goedkeuring van de gezamenlijke opdrachtovereenkomst met Enodia en aanstelling van de vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité voor de gunning en uitvoering van deze opdracht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

PARTcours/ParKUNST 2024 - Biënnale van hedendaagse kunst in openlucht - overeenkomst tussen de gemeenten van Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Gedeelde begroting 2021 - Project nr. 52 - Overeenkomst met SRL Intergeneratio voor de organisatie van fietstochten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van professionele communicatiecursussen tussen de Gemeente en het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem (IAPS)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Overeenkomst betreffende de toekenning van een subsidie door de Koning Boudewijnstichting voor debouw van een fietsenstalling voor leerlingen van basisschool Blankedelle - Goedkeuring van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de subsidie van het investeringsproject voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentewegen van 2023 tot 2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Ondertekening van de subsidieovereenkomst voor de aanleg van fietsenstallingen en dropzones.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

Ondertekening van de subsidieovereenkomst voor de indienstneming door de gemeente van een VTE's voor een periode van drie jaar voor de uitwerking, de uitvoering en opvolging van het Lokaal Mobiliteitscontract Vogelzang.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.06.2023

Meer

"Bruxelles fait son cinéma" – 06.07.2023 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.06.2023

Meer

Overeenkomst met Enodia: Vrijgave van de overdrachtsprijs en beheer van de garanties en de Basisraming - Aanstelling van raden en gemachtigden van de gemeente voor deze doeleinden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Brekrachtiging van overeenkomsten voor Peer to Peer Energy Sharing - Klimaatactieplan (KAP)-project

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Belgisch federaal programma voor internationale samenwerking (PIS) 2023-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de Provincieraad van Ouarzazate (Marokko) en Brulocalis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie SUB/ANB/2022/ tussen de gewestelijke dienst voor afvalbeheer en de gemeente Oudergem.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Overeenkomst van terbeschikkingstelling van vijf parkeerplaatsen aan het Gymnasium aan "Sint Juliaan De Vlindertuin Basischool".

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2023) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 26/03/2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Kandidatuurdossier in het kader van de ORDONNANTIE VAN 1 DECEMBER 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer