Gemeenteraad - Overeenkomsten

Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

"Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Bijakte bij de bezettingsovereenkomst tussen de vzw Le Grès en de Regie voor Grondbeleid betreffende de terbeschikkingstelling van een handelsruimte gelegen te 1160 Oudergem, Steenweg op Waver 1688

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Akte van kosteloze overdracht van een deel van het voetpad langs de achteruitbouwstrook Jacques Bassemstraat 1-7

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer