Gemeenteraad - Overeenkomsten

Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D: opzetten van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrach

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2020-2021 verlengd tot 31/12/2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de f

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de inventaris van het gemeentelijk bomenbestand (KAP-deel2-2021)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Opdracht met betrekking tot de versterking van KAP (klimaatactieprogramma): goedkeuring van de overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Klimaatactieprogramma (KAP) – Deel 2 : Overeenkomst betreffende de subsidie voor een haalbaarheidsstudie voor de herinrichting van Vriendschapsplein en de omgeving daarvan, om de UHI-score (Urban Heat Island) van de wijk te verbeteren.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Overeenkomst voor het uitlenen van herbruikbare bekers aan derden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2022-2024 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Overeenkomst over de herinrichting van de Visserijstraat door VIVAQUA - Goedkeuring van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor pijpenrekken

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het noodplan voor het beleid inzake sociale huisvesting in het Brussels Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Dossier 18277 - Aanvraag tot afbraak van een bestaande kerkzaal en een kantine, het bouwen van een gebouw met 14 appartementen aan de straatkant en renovatie van een achtergebouw tot 3 ééngezinswoningen, Tervuursesteenweg 125-131 – Overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Aanhangsel van de overeenkomst betreffende de subsidie voor de uitvoering van het klimaatactieplan (deel 1)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van een opleiding voor kinderverzorger in het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem tussen de gemeente (IAPS en werkgelegenheidsdienst), de Plaatselijke Missie van Etterbeek en Bruxelles-Formati

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer