Gemeenteraad - Overeenkomsten

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2021) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 21/03/2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Goedkeuring van het model van de overeenkomst voor precair terbeschikkingstelling van woningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Basisschool Les Marronniers - Partnerschapsproject voor de organisatie van een kunstenaarsresidentie: ondertekening van een partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente en de Cel Cultuur-Onderwijs van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Goedkeuring van het inschrijvingsreglement voor opleidingen Frans of Nederlands ter voorbereiding op de taalproeven van Selor

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Inventaris van het Brusselse culturele erfgoed - Partnershipovereenkomst tussen het Brussels HoofdstedelijkGewest en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Overeenkomst voor de tijdelijke voorziening van een benedenverdieping.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Studiebegeleidingssysteem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Goedkeuring van de overeenkomsten betreffende de toekenning van twee subsidies aan de gemeente Oudergem in het kader van de oproep tot het indienen van projecten 2020 Klimaatactie Ref: SUB/2020/CommunesCPAS/ActionClimat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Toekenning van een subsidie ​​aan de gemeente Oudergem voor het jaar 2021 ter ondersteuning van de genomen maatregelen om "schooluitval te bestrijden" - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Verlenging van de overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Deelneeming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2021 en goedkeuring van de partnershipovereenkomst met Actiris.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Lokaal project van het Jobhuis 2020 : "Hermobilisering#Je zoektocht naar werk een nieuwe wending geven na de Covid 19-crisis"- Ondertekening van de partnershipovereenkomst met ACTIRIS

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een eerste subsidie van het Gewest voor de aankoop van herstelpunten voor fietsen alsook een tweede subsidie voor de aankoop van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Samenwerkingsovereenkomst tussen de RSCA FOUNDATION Constant Vanden Stock en de Gemeentebestuur van Oudergem om voetbaltrainingen voor jongeren van 10 tot 14 jaar of kansarme personen te organiseren van 15 september 2020 tot 15 juni 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer