Gemeenteraad - Overeenkomsten

Overeenkomst tussen het Belgish Forum voor de Preventie en Veiligheid in de Steden en de gemeente Oudergem voor de jaarlijkse dotatie van 0,25 % van haar Plaatselijk preventie en buurtplan (PPBP) aan het BFPVS - 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" - Huurovereenkomst voor de Lambin-zaal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Wijziging van de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Overeenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de gemeente van Oudergem - organisatie van de zittingen voor invulling van de fiscale aangiften - goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Agenda 21 - Terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond voor een collectieve compost in Parc des Paradisiers - Overeenkomst voor de bezetting van tijdelijke en herroepbare land

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" en het theaterseizoen van het Cultureel Centrum van Oudergem - sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de ‘opdrachtencentrale voor de levering van toestellen voor de meting, de weergave en de registratie van geluidsniveaus’ - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Opleidingen voor personeelsleden - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Agenda 21 / Eco-Team : Overeenkomst betreffende de subsidie voor het opstarten van het Eco-team project “Oudergem 0 afval” - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - Overeenkomst m.b.t. het Onderhoud van de Nieuwe Digitale Stemapparatuur t.b.v het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - overeenkomst inzake elektronische apparatuur - ratificatie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Agenda 21 - Deelname van de Gemeente Oudergem aan de campagne "FairTrade Gemeentes": Goedkeuring van de resolutie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de School Opknoping Apparaat (S.O.A.)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Ondersteunende en controlerende overeenkomst als onderdeel van het beheersysteem voor de in de eerste fase van de beheersplannen geselecteerde scholen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer