Gemeenteraad - Schepen

Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Titel van Ereschepen - Dhr Bernard Noël - Machtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Eerste Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Tweede Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Derde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Vierde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Vijfde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Bijkomende schepen - artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Achtste Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer