Gemeenteraad - Overheidsopdrachten

Triomf 160 - Oprichting van een gedeeltelijk casco openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van de gunning van het contract en verhoging van de begroting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Overheidsopdracht verdeeld in percelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Renovatie van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de verhoging van de begroting voor het project en an de beslissingen van het College van 8 november 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17.06.16 inzake overheidsopdrachten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ;

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - intrekking van de beraadslaging van 30/09/2021 - Goedkeuring van het nieuw bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Toekenning van elektronische ecocheques aan het personeel van de kinderopvangcentra – Goedkeuring van het aanbod van Edenred voor de uitgifte van deze ecocheques

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Herstelling van de dakdichting en isolatie van platte daken van het Centre Scolaire du Souverain - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Opdracht voor diensten voor de aanstelling van een multidisciplinair projectteam dat verantwoordelijk is voor de aanbesteding en de controle op de uitvoering van de restauratie- en renovatiewerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen van het Rood Klooster

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overheidsopdracht van diensten voor de aanstelling van een multidisciplinair team van projectontwerpers belast met het ontwerp en de contrôle van de uitvoering van de renovatie van het gemeentehuis van Oudergem en het OCMW-gebouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Overheidsopdracht voorbehouden aan de sociale ondernemingen betreffende de reiniging diensten van de gemeentelijke gebouwen - Openbare procedure met Europese bekendmaking - Goedkeuring van het lastenboek en van de andere documenten van de opdracht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale operationele leasing voertuigen van Leefmilieu Brussel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Herontwikkeling van Zwartkeeltjeslaan - CSC 11-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer