Gemeenteraad - Overheidsopdrachten

Herontwikkeling van Zwartkeeltjeslaan - CSC 11-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Onvoorziene onderhouds –en wegeniswerken 2021 tot 2024 - CSC 7-2021 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Onderhouds –en inrichtingswerken van de asfalt 2021 tot 2023 - CSC 8-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Vernieuwing van Daniel Boonlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Overheidsopdracht voor diensten voor bijstand aan de opdrachtgever voor de grondige renovatie van het gebouw van het gemeentebestuur van Oudergem – Vaststelling van de voorwaarden van de aanbesteding – Goedkeuring van de uitgaven en lastenboek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Overheidsopdracht voor diensten voor bijstand aan de opdrachtgever voor de grondige renovatie van het gebouw van het gemeentebestuur van Oudergem – Vaststelling van de voorwaarden van de aanbesteding – Goedkeuring van de uitgaven en lastenboek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Renovatie van voetbalveld T2 in kunstgras in het gemeentelijk stadium in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Vestiging van een nieuw recht van erfpacht van 99 jaar op het terrein gelegen aan de Aronskelkenlaan 12

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Vernieuwing van Charles Schallerlaan - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Aankoop van een 6x4 containervrachtwagen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Onderhouds- en inrichtingswerken van de asfalt - Opdracht via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande op te stellen - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Aankoop, onderhoud en reinigen van werkkledij en beschermingsmiddelen - vaststelling van de raamovereenkomst voorwaarden en bekendmaking van de opdracht

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Renovatie van het gebouw gelegen nr 87 Kouterlaan . Goedkeuring van het bijzonder bestek.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer