Gemeenteraad - Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het Gouden Label "Diervriendelijke Gemeente"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de erkenning van het arrest van 23/03/2023 (2021/2808/A) betreffende de klacht van de gemeente Oudergem tegen de gewestelijke heffingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke gebouwen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Autoluwe wijken" van de Vogelzang

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het lawaai veroorzaakt door de passage van de metro

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het heraanlegsproject van de Heilig-Hartsquare

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de verlenging van de bewonerskarten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Samenleven van voetgangers en fietsers op de groene wandeling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Fair Trade Gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Kosten voor huisvesting en planning

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer