Gemeenteraad - Reglementen

Reglement betreffende het Telewerk charter

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie en het chip van huiskatten en honden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" en toevoeging van een artikel 26 bis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Wijziging van het subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Reglement van de wedstrijd voor gratis deelname aan voetbalkampen in het gemeentelijk stadion

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de certificaten van kennis van het Frans of het Nederlands

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het werkliedenpersoneel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan prive en openbare instellingen - Vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen - Vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Belasting reglement op de tweede verblijven - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer