Gemeenteraad - Reglementen

Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Verordening betreffende economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis via de terugbetaling van de onroerende voorheffing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem - Gebruikshandvest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Aanpassing van het reglement van de franstalige bibliotheken en ludotheek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Toevoeging aan het geldelijk statuut van een bijgevoegd reglement met betrekking tot "Uitzonderlijke geldelijke maatregelen in verband met de door de volmachtregering opgelegde lockdown".

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Wijziging van belastingreglementen op de uithangborden ten gevolge van de besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van Gemeentelijke administratieve san

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga met het oog op de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, laadpalen en tools voor het beheer van deze palen, ten voordele van de lokale en gewestelijke overheden van het Brussels

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeentekribben

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Reglement Belasting op de gebouwen die ongezond en onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtigen van veiligheid en hygiëne voldoen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Wijziging van belastingreglementen ten gevolge van de inwerkingtreding van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Wijziging aan het belasting Reglement op prive-clubs en op de inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteit

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Wijziging van het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer

Belastingreglement betreffende het vervoer van personen met voertuigen van de locale politie - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer