Gemeenteraad - Reglementen

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan prive en openbare instellingen - Vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen - Vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Belasting reglement op de tweede verblijven - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Belastingreglement op de niet-afgewerkte gebouwen - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Belastingreglement betreffende de recuperatie van de kosten van sommige interventie van de gemeentelijke diensten om openbare veiligheidsredenen - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Belastingreglement houdende een belasting op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op het gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeentepersoneel : Administratief statuut van het gemeentepersoneel. - Wijzigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Werkgroep gendergelijkheid - Huishoudelijk reglement

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel – Toekenning aan de gemeenteambtenaren van een eenmalige premie van 500 € bruto voor het jaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen - wijziging.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer