Gemeenteraad - Reglementen

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Belasting reglement op de banken en financiële instellingen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Belasting reglement op de geldautomaten en automatische apparaten die bankverrichtingen toelaten- Instelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11, 27, 56, 63 t.e.m.66 en 68

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer