Gemeenteraad - Reglementen

Subsidieaanvraaagformulier van sportclubs van Oudergem die hun activiteiten beoefenen in het sportcentrum van het Zoniënwoud voor hun werken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel - artikel 37 - Toelage wegens uitoefening van hogere functies- uitstel van 27/06/2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Virtuele weggeefwinkel - reglement - gebruiksvoorwaarden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Autoloze dag van 22 september 2019 : Reglement van inwendig bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Belasting-Reglement op het gebruik van de gemeentegoederen - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Gemeentelijke reglement van 30 juni 2011 betreffende de inscrijving en de schrapping van inwoners in de bevolkinsregisters, van vreemdelingen en mensen in afwachting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Aanpassing van het reglement en de tarieven van de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Wijziging van het Algemeen politiereglement om de niet-naleving van het rijverbod tijdens de autoloze zondag te kunnen bestraffen - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Wijziging van het belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Persoonsgegevens: validatie van documenten verbonden aan het Informatieveiligheid/ Gegevensbescherming en Informatieveiligheidsbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019

Meer

Belasting-Reglement op de agentschappen van weddenschap op paardenwedrennen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Belastingreglement op nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Vernieuwing van het belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijziging aan het belasting Reglement op de vaste panelen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer

Wijziging van het belasting reglement op de banken en financiële instelligen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.12.2018

Meer