Coronavirus - gemeentelijke maatregelen

21.10.2021 - Besluit van de Burgemeester

21.10.2021 - Besluit van de burgemeester houdende opheffing van het besluit van de burgemeester van 31.07.2020 tot verplichting van het dragen van een mondmasker in bepaalde openbare plaatsen in Oudergem, het besluit van de burgemeester van 05.08.2020 tot verplichting van het dragen van een mondmasker op speeltuinen in Oudergem en houdende opheffing van de politieverordening van de burgemeester van 04.11.2020 houdende veiligheidsmaatregelen betreffende de zittingen van de gemeentelijke organen en van het OCMW in het kader van de coronacrisis.

Meer

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Binnen de grenzen van de voor het boekjaar 2021 beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld door het huidige reglement kan het college van burgemeester en schepenen een volledige terugbetaling ten bate van de Oudergemnaren toekennen van de kosten voor het vervoer van personen naar de covid-19-vaccinatiecentra met het oog op de toediening van zowel de eerste als de tweede en de derde dosis van het vaccin.

Meer

Bestrijding van de COVID-19-pandemie: diverse aanvullende veiligheidsmaatregelen

Bestrijding van de COVID-19-pandemie: diverse aanvullende veiligheidsmaatregelen - 002/23.10.2020/B/0001

Meer

23.10.2020 - Verordening van de Burgemeester

Verordening van de Burgemeester die het opschorsen van alle door de gemeente en door de gemeentelijke en para-gemeentelijke vzw’s geplande evenementen die mensen samenbrengen op gesloten plaatsen en in het bijzonder gemeentelijke eigendommen beveelt ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen in het kader van interne evenementen en activiteiten waartoe het Federaal Overlegcomité heeft besloten

Meer

Besluit van de burgemeester tot opheffing van het besluit van de burgemeester van 30 april 2020 houdende het verbod voor fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg in Oudergem

05.06.2020 - Besluit van de burgemeester tot opheffing van het besluit van de burgemeester van 30 april 2020 houdende het verbod voor fietsers op de toegang en het gebruik van de groene wandeling van de oude spoorweg in Oudergem

Meer