#OpenbareOnderzoeken

Stedenbouw : Overlegcommissie

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : Overlegcommissie

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Openbare onderzoeken - 2020

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Overige onderzoeken

Kijk ook naar " Openbare onderzoeken en overlegcommissie "

 

 

29.10.2018 - 12.11.2018

Milieuvergunning van klasse 1B: regularisatie. Uitbating van appartementsgebouw

15.05.2018 - 15.08.2018

Meer

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2021

 
Meer