#OpenbareOnderzoeken

Openbaar onderzoek – Klimaat Actie Plan : wat zijn uw prioriteiten?

Wij vragen u vandaag om betrokken te worden bij de prioritaire keuzes die richting zullen geven aan de volgende acties van de gemeente. Als burgers van Oudergem zult u de eerste actoren van deze acties zijn, dus is het belangrijk u bij deze keuzes te betrekken.

Meer

Openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Openbare onderzoeken - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Overlegcommissie - 2022

Volledige agenda, berichten en dagorde

 
Meer