#OpenbareOnderzoeken

GSV – Openbaar onderzoek

U kunt uw mening te kennen geven van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023:

Meer

Ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan 2023-2027

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een actieplan voor inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit (LKEP). Ontdek de 337 maatregelen in alle sectoren (bouw, mobiliteit, voedsel, energie, enz.), waaronder meer dan 220 nieuwe acties.

 

 

Meer

Waterbeheerplan 2022-2027

Le projet du nouveau Plan de gestion de l’eau de la Région est soumis à enquête publique.

Meer

Ontwerp van waterbeheerplan 2022-2027 – Openbaar onderzoek

Vóór de definitieve goedkeuring van het waterbeheersplan door de Brusselse regering wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het openbaar onderzoek!

Meer

Openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Openbare onderzoeken - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Overlegcommissie - 2023

Volledige agenda, berichten en dagorde

 
Meer