#OpenbareOnderzoeken

Stedenbouw : Overlegcommissie

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Bericht van onderzoek - aanvraag van een stedenbouwkundige en milieu - vergunnning

Het volgende project wordt aan het openbaar onderzoek onderworpen :

Adres van het goed : Triomflaan

Identiteit van de aanvrager : UP3 (UNIVERSALIS PARK) N.V.

Voorwerp van de aanvraag :

stedenbouwkundige vergunning ( dossier 17211 ) met betrekking tot het bouwen van 2 appartementsgebouwen (167 appartementen)die in de kelder met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke parkeerplaats (141 parkeerplaatsen) met eenhandelsruimte op het gelijkvloers (299m2)

Meer

Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Meer

Openbaar onderzoek Good Move

Geef uw mening over het Gewestelijk  Mobiliteitsplan !

Meer

Overige onderzoeken

Kijk ook naar " Openbare onderzoeken en overlegcommissie "

 

 

29.10.2018 - 12.11.2018

Milieuvergunning van klasse 1B: regularisatie. Uitbating van appartementsgebouw

15.05.2018 - 15.08.2018

Meer

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer