#OpenbareOnderzoeken

Stedenbouw : Overlegcommissie

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : Overlegcommissie

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Openbare onderzoeken - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Stedenbouw : Overlegcommissie

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Stedenbouw : openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Werk mee aan de toekomst van de Ring

Om de mobiliteit en de leefbaarheid aan de oostkant van de Ring rond Brussel te verbeteren, keurde de Vlaamse overheid vier startnota’s goed: één voor elk knooppunt. Over die nota’s start op 16 november een publieke raadpleging.

Meer

Openbare onderzoeken - 2020

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2022

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2022

 
Meer