#OpenbareOnderzoeken

Bericht van openbaar onderzoek - Heizelvlakte

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site 'van de Heizelvlakte' en zijn milieueffectenrapport.

Meer

Waterbeheerplan 2022-2027

Le projet du nouveau Plan de gestion de l’eau de la Région est soumis à enquête publique.

Meer

Ontwerp van waterbeheerplan 2022-2027 – Openbaar onderzoek

Vóór de definitieve goedkeuring van het waterbeheersplan door de Brusselse regering wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het openbaar onderzoek!

Meer

Openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Openbare onderzoeken - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Overlegcommissie - 2023

Volledige agenda, berichten en dagorde

 
Meer