#Jobs - transparantie

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Meer

Vacature - Administratief secretaris - animator in een structuur voor leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs)

De gemeente Oudergem legt een wervingsreserve voor de afdeling Preventie aan.

Meer

Vacature : technisch adjunct (Niveau D) - Bestratingsmetselaar voor wegeniswerken

De Gemeente Oudergem zoekt 1 technisch adjunct (Niveau D) - Bestratingsmetselaar voor wegeniswerken
 

Meer

Vacature : OCMW - fulltime zorgkundige

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een fulltime zorgkundige in dienst nemen met een vervangende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (onmiddellijke indienstneming).

Meer

Vacature : IAPS - docent Nederlands

Het IAPS zoekt, vanaf donderdag 1 september 2020, een docent Nederlands (m/v) - Niveau hoger secundair

Meer

Vacature : Hulparbeider aan voor het Stadion

De gemeente Oudergem werft een hulparbeider aan voor het Stadion.

Meer

Vacature: Taakleerkrachten

De gemeente Oudergem werft vier voltijdse taakleerkrachten aan voor het schooljaar 2020-2021.

Meer

Vacature OCMW – Maatschappelijk Werker

Voltijds Maatschappelijk Werker en aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker voor het departement  Sociale diensten, Schuldbemiddeling en Energie - contract van onbepaalde duur.

Meer

Vacature : Interne evaluator (m/v) / coördinator (m/v) van de gemeenschapswachten

Vacature : Interne evaluator (m/v) / coördinator (m/v) van de gemeenschapswachten

Meer

Vacature : Loodgieters

Vacature : Loodgieters

Meer

Vacature: leerkracht lager immersieonderwijs

De gemeente Oudergem is op zoek naar  een leerkracht lager immersieonderwijs.

 

Meer

Vacature : IAPS - Docent Frans vreemde taal

Het IAPS zoekt, vanaf maandag 20 april 2020, een docent Frans vreemde taal (m/v) - Niveau lager secundair.

Meer

Vacature: OCMW - Administratief assistent - departement Sociale Zaken

Vacature: voltijds administratief assistent en aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van administratief assistent voor het departement Sociale Zaken – contract van onbepaalde duur.

 

Meer

Vacature : OCMW - fulltime zorgkundige

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een fulltime zorgkundige in dienst nemen met een vervangende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (onmiddellijke indienstneming).

Meer

Vacature OCMW – Maatschappelijk Werker

Voltijds Maatschappelijk Werker en aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker voor het departement Sociale Zaken - contract van onbepaalde duur.

Meer

Vacature: Diensthoofd voor de dienst Stedenbouw / Leefmilieu (niveau A)

U staat aan het hoofd van de dienst Stedenbouw / Leefmilieu. Uw hoofdopdracht bestaat erin de dienst te organiseren en in te staan voor het beheer van het team.

Meer

Vacature : Leerkracht zedenleer

De gemeente Oudergem zoekt een leerkracht zedenleer voor 14 lesperioden per week

Meer

Vacature : Onderwijzer·es voor de kleuterschool

De gemeente Oudergem zoekt een voltijds onderwijzer·es voor de kleuterschool

Meer

Vacature : Onderwijzer·es voor de lagere school

De gemeente Oudergem zoekt een onderwijzer·es voor de lagere school

 

Meer

Vacature : Psycho-medisch-sociaal werknemer voor haar kinderdagverblijven

De gemeente Oudergem organiseert examens met het oog op de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van psycho-medisch-sociaal werknemer voor haar kinderdagverblijven. 

Meer