#Dienst Leefmilieu

Opleiding Moestuingids

Om de initiatieven van zelfproductie  te ondersteunen, voorziet Leefmilieu Brussel om de twee jaar een basisopleiding om Moestuingids te worden.

Meer

Om de 20 meter een boom in de straten van Oudergem

De gemeente heeft pas een inventaris van de bomen in haar openbare ruimte laten opstellen.

Meer

Synthese: Inventaris van het boompatrimonium van Oudergem

Voor het project werden een 4000-tal bomen individueel geïnventariseerd. Van elke boom werden key-parameters genoteerd waaronder leeftijd, ecologische toegevoegde waarde, fytosanitaire toestand en gebreken en gevaren. De inventaris werd uitgevoerd door Biotope Environnement in 2022.

Meer

Boompatrimonium

Met de steun van Leefmilieu Brussel heeft Oudergem een inventaris opgemaakt van het bomenbestand in de grondgebieden die door de gemeente worden beheerd (straten, pleinen, parken en scholen). De bomen op de gewestwegen en in de parken van Leefmilieu Brussel werden niet in de inventaris opgenomen.

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de privé vergroening in de openbare ruimte

Conform het algemeen politiereglement bepaalt onderhavig reglement de modaliteiten voor de  verwezenlijking van vergroeningsprojecten door lokale privé-initiatieven ( de aanvragers ) binnen de openbare ruimte op het volledige grondgebied van de gemeente Oudergem.

Meer

Ga voor 50% minder afval dankzij de "Zero Afval Challenge"

Zin om de uitdaging aan te gaan en minder afval te produceren ? Mooi zo! Alle inwoners van Brussel kunnen deelnemen aan de Zero Afval Challenge van Leefmilieu Brussel. Maak van de gelegenheid (en de vele voordelen) gebruik en boek succes in uw tempo en volgens uw wensen en situatie.​

Meer

Anders consumeren

Oudergem biedt heel wat interessante alternatieven!

Meer

Oudergem 21 : Voorbeelden van bestaande initiativen

De Voorbeelden van bestaande initiativen.

Meer

Oudergem 21: Samen maken we onze gemeente duurzamer!

Agenda 21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling in de 21 ste eeuw.

Meer

Composteer

Door composteren kunt u het volume van uw huisvuilzak drastisch verminderen, want die bevat immers meer dan 30% organisch afval uit keuken en tuin.

Meer

Een milieuvergunning

Diverse activiteiten in verband met ambachten, nijverheid, maar ook met installaties die worden aangetroffen in residentiële gebouwen of kantoorgebouwen zijn onderworpen aan de verordening betreffende de milieuvergunning.

Meer

Leefmilieu

De Dienst Leefmilieu heeft tot taak toe te zien op het respecteren van het leefmilieu in zijn diverse aspecten en dit in nauwe samenwerking met de Dienst Stedenbouw. Hier worden met voorrang aanvragen voor milieuvergunningen en klachten behandeld.

Meer

Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

Vanaf de 1ste januari 2017 en tot 31 december 2023, wordt er ten voordele van de gemeente een belasting opgelegd op de administratieve dienst en de afgifte van administratieve documenten ten laste van de personen waaraan de gemeente deze documenten afgeeft, op aanvraag of ambtshalve.

Meer