#Dienst Leefmilieu

Ontwerp van het Quiet.Brussels plan

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 OKTOBER 2018 tot 15 DECEMBER 2018.

Meer

Ga voor 50% minder afval dankzij de "Zero Afval Challenge"

Zin om de uitdaging aan te gaan en minder afval te produceren ? Mooi zo! Alle inwoners van Brussel kunnen deelnemen aan de Zero Afval Challenge van Leefmilieu Brussel. Maak van de gelegenheid (en de vele voordelen) gebruik en boek succes in uw tempo en volgens uw wensen en situatie.​

 

Meer

Compost/Potager collectif du Moulin à Legumes

Le Compostday aura lieu le dimanche 30 septembre de 10h à 13h.

Meer

Zoniënwoud Nieuw Beheerplan

Het nieuwe beheerplan voor het Zoniënwoud, opvolger van het plan 2013-2018, is tot 15 juli onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Meer

Gratis Energiescan

Leefmilieu Brussel voert gratis een energie-" Quick Scan " uit bij gebouwen met meer dan zes appartementen.

Meer

Vooruit met de wijk: een burgerprojectoproep

Projectoproep 'Vooruit met de wijk' van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om je te helpen met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro.

Meer

Een uitzonderlijke premie om uw kat te steriliseren

In 5 jaar baren een kattenpaar en hun afstammelingen 5000 kittens. Er is ook een ernstige overbevolking aan katten en een groeiend aantal zwerfkatten in het Brussels Gewest. De nieuwe gewestelijke verplichting heeft dus tot doel overbevolking te bestrijden.

Meer

Oudergem 21 : Gaat U mee doen

 

Je wil mee bouwen aan de toekomst van Oudergem?

Je hebt ideeën en wil samen met je medeburgers de toekomstplannen voor onze gemeente vorm geven?

Je wil je engageren in een nieuw, inclusief bestuur?

>>> Jij bent nu aan zet!
 

 

Meer

Een uitzonderlijke premie om uw kat te steriliseren

In 5 jaar baren een kattenpaar en hun afstammelingen 5000 kittens. Er is ook een ernstige overbevolking aan katten en een groeiend aantal zwerfkatten in het Brussels Gewest. De nieuwe gewestelijke verplichting heeft dus tot doel overbevolking te bestrijden.

Meer

Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die voor het boekjaar 2017 beschikbaar zijn en volgens de voorwaarden van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen een premie toekennen om huiskatten te steriliseren.

Meer

Anders consumeren

Oudergem biedt heel wat interessante alternatieven!

Meer

Brusselse Waterdagen 2017

Brussel Leefmilieu wil het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes zetten en de Waterdagen afsluiten met een feestelijke zondag voor het grote publiek.

Meer

Uw mening over het Gewestelijk programma en het Nationaal Actieplan voor Pesticidenreductie (NAPAN)

De ontwerpen van het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie en van het Nationaal Actieplan 2018-2022 worden aan een openbaar onderzoek voorgelegd van  9 februari 2017 tot 10 april 2017.

Meer

Werf aan het Lutgardiscollege

Na diverse klachten over de werf die plaatsvindt aan het Lutgardiscollege en om de veiligheid van alle te mensen te verzekeren, zijn er verschillende maatregelen genomen door de beheerder van de werf.

Meer

"Oudergem 21" : duurzame ontwikkeling van en door de Oudergemmenaren

Oudergem21. Dat is de naam die we kozen voor het programma dat door de leefmilieudienst wordt opgestart op 21 maart 2016. Hierbij meteen een warme oproep tot deelname!

Meer

Oudergem 21 : Programma 2016

Het volledige programma 2016.

Meer

Oudergem 21 : Voorbeelden van bestaande initiativen

Gemeente Oudergem

Sinds 2013 zijn honderden zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van drie gemeentegebouwen (Gymnasium, Centre scolaire du Souverain, Centre scolaire du Blankedelle). Deze besparen 30.000 euro per jaar en produceren 200.000 kWh/jaar, evenveel als het jaarlijkse verbruik van 75 gezinnen.

 

Meer

Oudergem 21: Samen maken we onze gemeente duurzamer!

OUDERGEM 21, WAT IS DAT? 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkelingsmethode die ernaar streeft maatschappelijke, economische en ecologische aspecten met elkaar te verzoenen, om zo te voldoen aan de huidige behoeften zonder de toekomst van de generaties na ons op het spel te zetten.

Meer

Composteer

 

 

compostage

Meer

Een milieuvergunning

Meer