#Dienst Preventie

CEFAS, cel voor de preventie van intrafamiliale en interpersoonlijke conflicten en geweld

CEFAS biedt steun aan echtparen en gezinnen die te maken hebben met conflicten en geweld, en organiseert gespreksgroepen.

Meer

Bent u ouder dan 65? Vraag uw gele doos!

In samenwerking met het Preventiehuis lanceert de Raad voor Sociale Actie en Solidariteit een nieuw project voor senioren en voor alleenstaanden: de gele doos.

Meer

PasapA - Begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem

De begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem is samengesteld uit GAS,  AGM en dienst gedetineerdenhulp.

 
Meer

Preventie : sociale bemiddeling

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Preventie : Beveiligingspremie

La Maison de la Prévention offre gratuitement un service personnalisé d'information et d'aide aux Auderghemois.

Meer

Preventie : CEMPA : De Educatieve cel van het Preventiehuis

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Preventie : EsPAS : Preventie ruimte en schoolacties

frobert@auderghem.brussels Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Preventie : Gemeenschapswachters

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Algemene coördinatie

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Le Parallèle

 

Le Parallèle est un partenariat socioculturel commun entre 2 ASBL : 

  • La Maison de Quartier - LE PAVILLON 
  • La Maison des Jeunes d’Auderghem - MJA 1160

 

Meer

Premies om uw woning te beschermen

Om inbraken tegen te gaan, besliste Oudergem een premie toe te kennen aan inwoners die hun woning beveiligen. Die premie is van toepassing op niet-elektronische beschermingsmaatregelen: installatie van veiligheidsglas, systemen die deuren, luiken, vensters, garagepoorten tegen inbrekers beveiligen enz.

Meer

Diefstalpreventie

Om inbraken tegen te gaan, besliste Oudergem een premie toe te kennen aan inwoners die hun woning beveiligen.

Meer

In de marge van het samenwerkingsprogramma Oudergem / Ouarzazate

Ze zijn tussen 15 en 20 jaar oud. De meesten wonen in Lambin en lijden een leven dat niet altijd makkelijk is. Ze hebben een gemeenschappelijk project: naar Marokka vertrekken en er deelnemen aan activiteiten in het kader van het samenwerkingsprogramma tussen Oudergem en de regio rond Ouarzazate. Het project financiert zichzelf voor 100%!

Meer

Samenwerking : Oudergem / Ouarzazate

Het programma heeft als doel bij te dragen aan de versterking van de Marokkaanse gemeenten in hun menselijk ontwikkelingsbeleid. Zo werkt het samenwerkingsprogramma aan het opbouwen van de vaardigheden van de partnergemeenten in de planning, monitoring en evaluatie van geïntegreerde en gecoördineerde sociale projecten ten behoeve van de burgers in het algemeen en de meest achtergestelde groepen in het bijzonder.

Meer

Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

Binnen de grenzen van de voorziene bedragen in de begroting en onder voorbehoud van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de FOD Binnenlandse Zaken toegestane toelagen aan de gemeente krijgt het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid een beveiligingspremie om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen bestemd voor de burger die in de loop van het begrotingsjaar investeringen uitgevoerd heeft toe te staan.

Meer

Reglement van inwendige orde – Gedragscode van toepassing voor de Gemeenschapswachters.

Reglement van inwendige orde – Gedragscode van toepassing voor de Gemeenschapswachters.

Meer

Preventiehuis

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer