#Dienst Preventie

Oudergem start een PasapA die bemiddelt, sanctioneert en rehabiliteert

Luisteren, begeleiden en omkaderen. Dat zijn de opdrachten van de PasapA.

Meer

PasapA - Begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem

De begeleidingsdienst gerechtelijke en administratieve sancties van Oudergem is samengesteld uit :

  • gemeentelijke administratieve sancties (GAS) bemiddelingsdienst ;
  • omkaderingsdienst alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM);
  • dienst gedetineerdenhulp;

 

Meer

Autofinancieringsproject Cempa: verdraagzaamheid en vrijheid na afloop reis

In augustus vertrekken 15 Oudergemse jongeren uit de Lambin-wijk naar Mayotte. Resultaat van een autofinancieringsproject van de educatieve cel van het Preventiehuis.

Meer

Préventie : tot € 400 premie voor het beveilingen van uw woning

Om inbraken tegen te gaan, geeft de gemeente sinds 2009 een premie aan inwoners die hun woning beveiligen.

Meer

Preventie : sociale bemiddeling

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Preventie : Beveiligingspremie

La Maison de la Prévention offre gratuitement un service personnalisé d'information et d'aide aux Auderghemois.

Meer

Preventie : CEMPA : De Educatieve cel van het Preventiehuis

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Preventie : EsPAS : Preventie ruimte en schoolacties

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Preventie : Gemeenschapswachters

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Algemene coördinatie

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer

Mousta-Largo op Sint-Juliaan!

Dit project werd in alle stilte voorbereid. Het kreeg eerder onverwacht de steun van de Brusselse personaliteit Mousta Largo. Al 10 jaar zijn er uitstekende contacten tussen Oudergem en twee Zuid-Marokkaanse gemeenten: Amerzgane et Ait Zineb via een buitengewoon internationaal programma.

Meer

Le Parallèle

“Le Parallèle” est le projet socioculturel commun entre l’ASBL “ la Maison des Jeunes d’Auderghem ” et l’ASBL Maison de quartier “ Le Pavillon ”.

Meer

Premies om uw woning te beschermen

Om inbraken tegen te gaan, besliste Oudergem een premie toe te kennen aan inwoners die hun woning beveiligen. Die premie is van toepassing op niet-elektronische beschermingsmaatregelen: installatie van veiligheidsglas, systemen die deuren, luiken, vensters, garagepoorten tegen inbrekers beveiligen enz.

Opgelet: de aanvragen moeten vóór het begin van de werken worden ingediend. Een politieofficier komt bij u thuis om een evaluatie te maken van de geplande maatregelen.

Meer

Diefstalpreventie

 

Premies om uw woning te beschermen


Om inbraken tegen te gaan, besliste Oudergem een premie toe te kennen aan inwoners die hun woning beveiligen.

Die premie is van toepassing op nietelektronische beschermingsmaatregelen: installatie van veiligheidsglas, systemen die deuren, luiken, vensters, garagepoorten tegen inbrekers beveiligen enz.

Meer

Samenwerking: het Marokkaans team bezoekt Oudergem

 

Zich openstellen voor de wereld

Een Marokkaans team verbleef 10 dagen in Brussel”, vertelt Saïd Benallel, projectcoördinator. De teamleden brachten een bezoek aan onze diensten en verenigingen, woonden werksessies bij en maakten kennis met de Oudergemse infrastructuur ”Een Marokkaans team verbleef 10 dagen in Brussel”, vertelt Saïd Benallel, projectcoördinator. De teamleden brachten een bezoek aan onze diensten en verenigingen, woonden werksessies bij en maakten kennis met de Oudergemse infrastructuur”.

Meer

In de marge van het samenwerkingsprogramma Oudergem / Ouarzazate

 

”Om ze betere keuzes te leren maken”


Ze zijn tussen 15 en 20 jaar oud. De meesten wonen in Lambin en lijden een leven dat niet altijd makkelijk is. Ze hebben een gemeenschappelijk project: naar Marokka vertrekken en er deelnemen aan activiteiten in het kader van het samenwerkingsprogramma tussen Oudergem en de regio rond Ouarzazate. Het project financiert zichzelf voor 100%!

Meer

Samenwerking : Oudergem / Ouarzazate

Tussen de gemeenten :

- Oudergem : 9 km², 32 871 inwoners ;

- Amerzgane : 700 km², 28 dorpen, 11 000 inwoners ;

- Aït Zineb : 575 km², 24 dorpen, 9 724 inwoners.

Dit gemeentelijk project, ondersteund door het preventiehuis, wordt volledig gefinancierd door het de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en dit via de Vereniging van de Stad en de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest (VSGB).

Voorstelling van de drie gemeenten

Meer

Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

Binnen de grenzen van de voorziene bedragen in de begroting en onder voorbehoud van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegestane toelagen aan de gemeente krijgt  het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid een beveiligingspremie om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen bestemd voor de burger die in de loop van het begrotingsjaar investeringen uitgevoerd heeft toe te staan.

Meer

Reglement van inwendige orde – Gedragscode van toepassing voor de Gemeenschapswachters.

 DEEL 1. – Algemene bepalingen.

A. BEGINSELEN EN KRACHTLIJNEN.

Art. 1.

Meer

Preventiehuis

Het Preventiehuis biedt een gratis gepersonaliseerde informatie- en hulpdienst   aan de Oudergemnaars.

Meer