Preventie : Beveiligingspremie

Binnen de grenzen van de voorziene bedragen in de begroting en onder voorbehoud van de door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest toegestane toelagen aan de gemeente krijgt  het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid een beveiligingspremie om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen bestemd voor de burger die in de loop van het begrotingsjaar investeringen uitgevoerd heeft toe te staan.

Meer : Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen