Premies om uw woning te beschermen

Om inbraken tegen te gaan, besliste Oudergem een premie toe te kennen aan inwoners die hun woning beveiligen. Die premie is van toepassing op niet-elektronische beschermingsmaatregelen: installatie van veiligheidsglas, systemen die deuren, luiken, vensters, garagepoorten tegen inbrekers beveiligen enz.

Opgelet: de aanvragen moeten vóór het begin van de werken worden ingediend. Een politieofficier komt bij u thuis om een evaluatie te maken van de geplande maatregelen.

Concreet: de premie kan tot 40% van de factuur dekken tot een plafond van 300 euro. De aanvraag kan zowel door de eigenaar

als de huurder worden ingediend. Het toekenningsbesluit wordt genomen na controle van de werkzaamheden en is afhankelijk van de gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Procedure tot het verkrijgen van de premie

 
§1. Het Preventiehuis centraliseert de aanvragen van de premie en verwezenlijkt de administratieve controle van de ingediende dossiers. Een register met de aanvragen zal in functie van de datum van ontvangst van de dossiers gehouden worden. Een positief of negatief advies  wordt op basis van de door de aanvrager ingeleverde stukken opgesteld. De nodige documenten voor het opstellen van het aanvraag dossier worden in artikel 7 van het reglement vermeld.
 
§2. Het ingediende dossier wordt aan het Schepencollege voorgesteld die over  de toekenning  van de premie op basis van de adviezen gegeven door de administratieve en financiële coördinatie van het Preventiehuis enerzijds en de adviseur in diefstalpreventie anderzijds beslist.
 
§3. In het geval van een gunstige beslissing wordt de uitvoering tot betaling van de vastgestelde premie door het Preventiehuis bij de dienst financiën van het gemeentebestuur en dit volgens een betalingstermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van beslissing door het Schepencollege verzekert. Elke ongunstige beslissing wordt ter kennis van de aanvrager gebracht en zal gemotiveerd zijn.
 
§4. De dossiers met de aanvragen moeten ten laatste op 30 november van het jaar waarin de werken uitgevoerd werden  ingediend worden. Deze premie wordt volgens een chronologische rangschikking van indiening van de aanvragen en tot uitputting van de voorziene bedragen toegekend.
 
§5.De onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.

 

Meer

Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

Preventiehuis