Algemene coördinatie

De algemene coördinatie heeft als missie de band tussen de verschillende preventieteams, de administratie, de gemeentelijke politieke autoriteiten en de supra-lokale instanties (Gewest, Binnenlandse Zaken en Justitie) te verzekeren. De Preventieambtenaar, dienstoverste, moet met de hulp van zijn interne evaluator een diagnostiek met de noden in verband met preventie en het onveiligheidsgevoel van de oudergemse burger uitwerken  zodat hij de preventieteams (opvoeders, bemiddelaars, takenscholen, gemeenschapswachters, dienst omkadering van de gerechtelijke administratieve straffen, enz.) onder zijn verantwoordelijkheid kan aanpassen.

Overste van de dienst Preventie

  • Contactpersoon : Jean Noël – dienstoverste, preventieambtenaar
  • Telefoon : 02.435.26.03 – GSM : 0494.577.900
  • E-mail : jnoel@auderghem.brussels

Administratieve  en financiële cel

Interne evaluator