Preventie : Gemeenschapswachters

Het werk van de Gemeenschapswachter bestaat door hun afschrikkende aanwezigheid in de verschillende wijken van Oudergem uit het versterken van het veiligheidsgevoel bij de burger. Hij vormt een rechtstreeks contact tussen de bevolking en de gemeente en krijgt allerlei informatie: deze wordt door de administratie aan de bevoegde dienst overgemaakt. De Gemeenschapswachter speelt de rol van tussenpersoon en zorgt ervoor dat de burger zich begrepen voelt en dat zijn verzoeken in overweging genomen worden.

Twee aspecten  ritmeren de functie van gemeenschapswachter : enerzijds oriënteren ze, geven ze informatie namelijk door behulp van campagnes en acties, anderzijds sensibiliseren ze de burger tot het eerbiedigen van het algemeen politiereglement.

 

Het werk van de gemeenschapswachter bestaat uit drie luiken ;

  • Het dagelijkse werk « klassiek » ook genoemd  « afschrikkende aanwezigheid». Men is actief aanwezig op het grondgebied van Oudergem..

«Actief » omdat men zijn zin tot observatie (om een probleem op te sporen en gepast te handelen) en om te luisteren (om naar de vragen te luisteren en er gepast op te antwoorden) moet gebruiken.

  • De gerichte opdrachten :
  • De preventiecampagnes : bedoeld om de Oudergemnaars over bepaalde thema’s  (inbraak, diefstal van en in voertuigen, netheid van openbare plaatsen, hoffelijkheid …) te informeren en te sensibiliseren.
  • De opnemingen : gebeuren in heel de gemeente om problemen in functie van bijzondere thema’s op te sporen (verlichting, te herstellen voetpaden, uitgewiste zebrapaden enz). Ze worden aan de bevoegde dienst die de gegevens zal behandelen overgemaakt.
  • De ronddelingen (waarvan de Oudergemnaar, gemeentelijk blad)
  • De beveiliging van evenement  door de gemeente georganiseerd.