Preventie : EsPAS : Preventie ruimte en schoolacties

De dienst EsPAS (Ruimte voor Preventie en Onderwijsacties) is een dienst, onafhankelijk en onpartijdig, toegankelijk voor iedereen die met het schoolbezoek te maken krijgt: jongere, ouder, lesgever, schooldirecteur, maatschappelijk werker …

De dienst EsPAS versterkt de reeds bestaande lokale voorzieningen zodat de werkband tussen de actoren die zich op het terrein bevinden versterkt wordt en neemt het initiatief om projecten die het schoolverzuim moeten voorkomen en bestrijden tot stand te brengen.

De actie van deze dienst wordt volgens vier hoofdlijnen tot stand gebracht: de organisatie van naschoolse takenscholen, de individuele steun, de schoolbemiddeling en Ricochet:

 • De takenscholen : bevinden zich op verschillende strategische plaatsen op het grondgebied van de gemeente. Ze ontvangen de leerlingen uit het basis en/of het middelbaar onderwijs zonder onderscheid van onderwijsnet.
 • De individuele steun:   vindt op dezelfde plaats als die van de takenscholen plaats. Het biedt leerlingen die moeilijkheden in een bepaald vak ondervinden de kans om van een regelmatige en individuele steun te genieten.
 • De schoolbemiddeling : buitenschools, we bieden hulp op het gebied van schooloriëntatie, gezinsbegeleiding en administratie hieromtrent. We verstrekken inlichtingen en verwijzen de personen indien nodig naar andere diensten die in de strijd tegen het schoolverzuim actief zijn.
 • EsPAS Ricochet is een onthaal structuur bestemd voor de leerlingen uit het lager- en middelbaar onderwijs die zich in een tijdelijke of definitieve situatie van uitsluiting van hun onderwijs instelling bevinden. De doelstellingen van “EsPAS Ricochet” worden samengevat in twee hoofdlijnen: een preventieve alsook een educatieve hoofdlijn.

 

 

Organisatie van schoolbegeleiding

 • De EsPAS-ruimtes bevinden zich op verschillende strategische plaatsen van het gemeentelijke grondgebied en vangen leerlingen op uit het lager en/of middelbaar onderwijs van alle scholengroepen. 
 • Om in te schrijven, volstaat het om inwoner te zijn van Oudergem en/of ingeschreven te zijn in een van de onderwijsinstellingen van de gemeente Oudergem.
 • Merk op dat er relatief lange wachtlijsten zijn naargelang de opvangruimte.

 

1. De schoolbegeleiding 'EsPAS Lambin'

 • Bevindt zich in de wijk 'Transvaal' en vangt enkel kinderen op uit het lager onderwijs, van maandag tot vrijdag van 15.30 u. tot 17.30 u. en woensdag van 13.30 u. tot 17.30 u.
 • Contact: Claire-Emilie Ferrand (verantwoordelijke animator -  Gsm: 0494 57 75 49)
 • Adres:  'EsPAS Lambin': Leopold Lambinlaan 4 bus 21, 1160 Oudergem

 

2. De schoolbegeleiding van 'EsPAS Pavillon'

 • Gericht tot kinderen van het 3e leerjaar tot het 3e middelbaar.
 • Openingstijden: maandag, dinsdag en vrijdag van 15.30 u. tot 18 u.
 • Contact: Olivier Richard (verantwoordelijke animator -  Gsm: 0494 57 79 21)
 • Adres:  'EsPAS Pavillon': Krijgskundestraat 3, 1160 Oudergem

 

3. De schoolbegeleiding 'EsPAS MJA'

 • gericht tot kinderen van het 1e leerjaar tot het 3e middelbaar.
 • Openingstijden: Woensdag (14:15 u. tot 18:00.)
 • Contact: Olivier Richard (verantwoordelijke animator -  Gsm: 0494 57 79 21)
 • Adres: 'EsPAS MJA': Waversesteenweg 1979-1981, 1160 Oudergem (Maison des Jeunes d’Auderghem)

 

4. De schoolbegeleiding van 'EsPAS Ados'

 • Biedt huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het middelbaar onderwijs van het 1e tot het 3e jaar, van maandag tot vrijdag.
 • Deze begeleiding kan bestaan uit hulp bij het studeren, onderzoek voor taken, bemiddeling, werkmethodes, schoolcoaching, voorbereiding op examens, ...
 • Contact: Coline Harteon (verantwoordelijke animator -  Gsm: 0494 57 79 22)
 • Adres:  'EsPAS Ados': Waversesteenweg 1326-1328, 1160 Oudergem

 

5. De schoolbegeleiding van 'EsPAS Jeunes'

 • Biedt huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het middelbaar onderwijs van het 4e tot het 6e jaar, van maandag tot vrijdag.
 • Deze begeleiding kan bestaan uit hulp bij het studeren, onderzoek voor taken, bemiddeling, werkmethodes, schoolcoaching, voorbereiding op examens, ...
 • Contact: Marie-Émilie Hauzeur (verantwoordelijke animator -  Gsm: 0494 57 79 06)
 • Adres:  'EsPAS Jeunes': Waversesteenweg 1326-1328, 1160 Oudergem

 

 

CONTACT

Vragen over de schoolbegeleiding of de schoolbemiddeling? Neem dan gerust contact op met de coördinator van de dienst.