Toegankelijkheidsverklaring

Het gemeentebestuur van Oudergem verbindt zich ertoe om deze website toegankelijk te maken in overeenstemming met de volgende wetgeving: ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

 

Mate van overeenstemming

De website is niet in overeenstemming met de wetgeving. De tekortkomingen en uitzonderingen worden hieronder opgesomd.

 

Voorbereiding van uw aangifte

Er werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Die controle hield een eenvoudige analyse in. U kan het verslag nalezen bij de secretariaatsdienst.

 

Onevenredige last

Het gemeentebestuur van Oudergem beheert haar website met het CMS DRUPAL 8. Het framework Symfony 3 waarop Drupal 8 gebaseerd is, wordt vanaf eind 2021 niet meer geüpdatet. Vanaf dat ogenblik zal de community Drupal 8 dus niet langer ondersteunen. Het gemeentebestuur van Oudergem zal op dat moment naar een nieuw CMS overschakelen en van de migratie gebruikmaken om de zware operaties uit te voeren die nodig zijn voor de inovereenstemmingbrenging.

 

Ontoegankelijke inhoud

 1. De gemeentelijke website bevat geen tekstequivalenten van links en afbeeldingen.
 2. De informatie en de relaties tussen de verschillende inhoudselementen van de websitepagina zijn niet altijd in overeenstemming met de normen (h2-tags in plaats van h1-tags bijvoorbeeld).
 3. De contrasten zijn niet altijd sterk genoeg.

 

Voorgestelde alternatieven

 • Het gemeentebestuur is beschikbaar tijdens de kantooruren op 02 676 48 11.
 • Een bestuursmedewerker kan alle op de website beschikbare informatie mondeling verstrekken.

 

Contactgegevens

In geval van vragen of bedenkingen over de toegankelijkheid van onze site/applicatie kan u contact opnemen met:

Gemeentesecretariaat

 • secretariaat@oudergem.brussels
 • 02 676 49 71

Als u hier geen antwoord krijgt, contacteer dan de volgende ombudsman:

Public Relations

 • pubrel@oudergem.brussels
 • 02 676 49 71.

 

Verbeteringsplan

Ten eerste:

 • Tekstequivalenten toevoegen
 • Contrasten aanpassen

Vervolgens:

 • De relaties tussen de inhoudselementen herzien.

 

 

Deze verklaring werd opgesteld op 10/05/2021.

Het laatste nazicht van de verklaring vond plaats op 10/05/2021.