Bestuur & Politiek

Transparantie - Artikel 6 §1-3

16.05.2019 – Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

 

Artikel 6 §1er

De bestuurlijke overheden beschikken over een website die, op de homepagina, een makkelijk identificeerbare rubriek " transparantie " bevat.

Deze rubriek bevat minstens :

(...)

3° een inventaris van de studies die in de loop van het voorgaande jaar werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kost van de studie

 

Publicaties

2018

  • 002/30.04.2019/B/0020 - Gedeeltelijke wijziging van BBP Delta Partim 13 - CSD Ingénieurs Conseils S.A. - 3.539,29 euro

2019

  • 002/30.04.2019/B/0020 - Gedeeltelijke wijziging van de PPAS Delta Partim 13 - CSD Consulting Engineers S.A. - 3.539,29 euro
  • 002/21.05.2019/B/0117 - Juridische bijstand aan de gemeente met betrekking tot de plannings- en milieuvergunningsprocedures - advocatenkantoor Stibbe - 40.000 euro
  • 002/04.06.2019/B/0018 - Architecten-, ontwerp- en planningsafdeling voor de gemeentelijke gebouwen in Rouge Cloitre - Twyce Architecten - 10.725 euro
  • 002/01.10.2019/B/0070 - Opdracht om te helpen bij het sturen en ontwerpen van organisatieprocessen (NWoW) voor de renovatie van utiliteitsgebouwen - DELOITTE consulting en Advisory CVBA - 88.166,65 euro
  • 002/15.10.2019/B/0128 - Overleg met advocaten om de standaardovereenkomst van Reprobel over de vergoeding van intellectuele eigendomsrechten voor het fotokopiëren en afdrukken van werken via PC-printer te analyseren - Altius advocatenkantoor - 1 900 euro
  • 002/05.11.2019/B/0116 - Tekeningen en plannen/vergunningen voor de renovatie van wegen - C2PROJECT - EUR 68 283,93
  • 002/12.11.2019/B/0011 - Studie voorafgaand aan de restauratie van de zijaltaren van de Sint-Annekerk - Sylvie Van der Kelen - 2.819,30 euro
  • 002/03.12.2019/B/0011 - Studie voor de herinrichting van het Sacré Coeur-plein - SKOPE-architectuur - 72.920,65 euro
  • 002/03.12.2019/B/0068 - Bijstand aan de aanbestedende dienst voor de bouw van een openbaar gebouw met voorzieningen van collectief belang - COSEP n.v.t. - 102.240,16 euro