Leven in Oudergem

Zal het lot U aanwijzen ?

 

 

De gemeente Oudergem heeft beslist een nieuwe ruimte voor lokale democratie te creëren: de Assemblee van de Inwoners van Oudergem .

De Assemblee van de Inwoners van Oudergem zal bestaan uit 100 inwoners die worden geloot . Deze loting vindt plaats in twee tijden: een eerste keer op volledig willekeurige wijze en een tweede keer op basis van de sociaal-demografische gegevens van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse.

De Assemblee van de Inwoners van Oudergem zal dus representatief zijn voor de samenstelling van de gemeentelijke bevolking .

De Assemblee van de Inwoners van Oudergem krijgt een zeer belangrijke rol te vervullen op het vlak van het beheer en de toekomstige ontwikkeling van de gemeente . De Assemblee van de Inwoners wordt onder andere belast met de volgende opdrachten:

  • deelnemen aan de uitwerking van de wijkprojecten en de grote gemeentelijke dossiers;
  • de Gedeelde Begroting van Oudergem helpen beheren: een enveloppe van meer dan € 500.000 die ter beschikking wordt gesteld van alle inwoners met als doel nieuwe projecten te bedenken.

De personen die worden geloot, worden daarvan persoonlijk en per brief op de hoogte gebracht tussen 8 en 15 februari a.s. Deze brief zal alle nuttige informatie bevatten voor de tweede fase van de loting.

Bekijk de video om hier meer over te vernemen!