VZW Seniors Auderghem – presentatie aan de gemeenteraad

 

DE RAAD,

Gelet op het reglement, artikel 54 quater;
Herziening van haar beraadslaging 002/12.06.2019/B/0037 over Vereffening van de subsidies voorzien in de begroting 2018 ten gunste van de vzw Seniors d'Auderghem.
LUISTEREN
De vertegenwoordiger van de vereniging, Bernard Noël.

Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van een beknopte omschrijving overgemaakt worden aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.