Bestuur & Politiek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019 - Goedkeuring

DE RAAD,

Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikels 108 en 108bis

Gelet op zijn huisoudelijke reglement, artikels 49, 50 en 51 ;

Gelet op het voorstel voor het proces-verbaal ;

Gezien het verzoek om wijziging van de beraadslaging waarnaar verwezen wordt 002/28.04.2019/A/0028 houdende « Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over verwaarloosde gronden » die mevrouw Nathalie Wyns op 26.03.2019 per e-mail heeft gestuurd ;

BESLIST

om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 28.02.2019 geod te keuren.