Bestuur & Politiek

Holding communal SA en liquidation - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vennootschap Holding Communal SA en liquidation ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Holding Communal SA en liquidation.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • De Heer Marc Vandame, Vorstlaan 103, 1160 Oudergem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:
  • Voor – 30 stemmen
  • Tegen – 0 stem
  • Onthouding – 1
BENOEMT
De Heer Marc Vandame als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vennootschap Holding Communal SA en liquidation
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan Holding Communal SA en liquidation. en aan de betrokkenen.