Bestuur & Politiek

IRISteam vzw - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

DE RAAD,
Gelet op de statuten van IRISteam vzw ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van IRISteam vzw.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • Mevrouw Lieve Jorens, Charles Brassinelaan 29, 1160 Oudergem
  • De heer Jeremy Van Gorp, Vrijwilligerslaan 17/ 2, 1160 Auderghem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:
  • Lieve Jorens – 27 stemmen
  • Jeremy Van Gorp – 4 stemmen
  • Onthouding – 0
BENOEMT
Mevrouw Lieve Jorens als afgevaardigde voor de algemene vergadering van IRISteam vzw
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan IRISteam vzw en aan de betrokkenen.