Bestuur & Politiek

Kunstenfestival van Oudergem "Chaussée des Arts-Kunstensteenweg" en het theaterseizoen van het Cultureel Centrum van Oudergem - sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité

De Raad,

Gezien artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet;

Beslist de promotionele uitwisselings- en sponsorovereenkomst met RTBF Vivacité goed te keuren.
Huidige beraadslaging zal onder beknopte vorm aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen overgemaakt worden.