Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het openstellen van locaties voor zwemmen in openlucht

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Via de pers (L'Echo van 2 maart 2019 en andere bronnen) hebben wij vernomen dat de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault van plan is om op 6 locaties in het Gewest te testen of er zwemvijvers van gemaakt kunnen worden.
Bij die locaties zijn ook een vijver van het Rood Klooster in Oudergem en de Terlindenvijver op de grens met Watermaal-Bosvoorde.
Dit gebeurt allemaal ongetwijfeld met de beste bedoelingen (en heeft vast niets te maken met de verkiezingen die eraan komen). Wij kunnen ons wel afvragen of het project wel de moeite loont - in een eerste fase zouden de locaties slechts enkele weekends per jaar worden opengesteld, wat niet echt een oplossing is voor het gebrek aan zwemlocaties in Brussel op warme dagen - en haalbaar is. Wij wachten bijvoorbeeld ongeduldig op de reacties van vrienden van de natuur, fauna, flora of... stilte.
Wat Oudergem concreet betreft, hebben wij de volgende vragen:
 1. Werd de gemeente geraadpleegd bij de voorbereiding van het project?
 2. Zo ja, hoe heeft de gemeente daarop gereageerd?
 3. Is het verstandig om zwemmen in de vijvers van het Rood Klooster te overwegen, gezien de vervuiling met koolwaterstoffen die er onlangs werd vastgesteld?
 4. Als het project toch doorgaat, kunt u dan bevestigen dat de gemeente haar algemeen politiereglement zal wijzigen, waarin in Hoofdstuk III, Afdeling 3, Artikel 20, staat: " Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen, er dieren in te laten baden of er eender wat in te gooien, te wassen of onder te dompelen "?
Bedankt voor uw antwoorden.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
 • Antwoord van mevrouw De Vos, waarnemend burgemeester
Begin februari hebben wij een e-mail ontvangen, waarin wij op de hoogte werden gebracht van een lopend project "in samenwerking met het BIM en met betrekking tot zwemmen in openlucht op verschillende locaties in het Brussels Gewest", maar verder hebben wij niets (meer) vernomen vóór de berichten in de media. Wij wachten bovendien nog steeds op een officiële aanvraag van het kabinet van de minister.
Na de berichten in de pers heb ik contact opgenomen met de organisatoren en op 11 maart zijn zij hun project komen toelichten.
Het gaat om een project dat al 2 jaar loopt en er is gekomen op vraag van de burgers. Zwemmen in openlucht is een sportieve en sociale activiteit voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Bovendien kan er op dit moment nergens in Brussel in openlucht gezwommen worden.
In een eerste fase werd de waterkwaliteit op verschillende locaties gecontroleerd. Voor 5 locaties bleek die goed genoeg:
Neerpede (Anderlecht), COOVI, Terlinden, Ter Kamerenbos en vijver 3 bij RK.
In een volgende fase zouden er testdagen georganiseerd worden om te bekijken wat de Brusselaar precies zou willen en wat de gevolgen/moeilijkheden/aandachtspunten (mobiliteit, milieu, enz.) zijn.
In RK:
Het zou gaan om 50 zwemmers die zich gratis inschrijven en op hetzelfde moment zouden zwemmen.
In vijver 3 zijn er geen nesten van meerkoeten (drijvende nesten), en er zou gratis "biologische" zonnecrème uitgedeeld worden.
Er zou een ponton van zo'n tien meter geplaatst worden, zodat er ver van de oever in en uit het water gegaan wordt.
Redders, kleedhokjes, vuilnisbakken, toiletten enz. zouden gratis ter beschikking gesteld, geplaatst en weer verwijderd worden.
De vissen in de vijvers zijn voornamelijk karpers (voor hengelsport). Voor de testdagen lijkt alles voorzien (behalve de financiering!)
Wij zijn zeer sceptisch over deze tests en wel om deze redenen:
 1. De organisatoren (pool is cool) lijken er niet zeker van te zijn dat ze op dit moment over de nodige fondsen beschikken
 2. Wat voor zin heeft het om ergens een test te houden als men het project daar niet wil voortzetten of niet over de middelen beschikt?
 3. RK is op het vlak van mobiliteit nu al verzadigd bij goed weer.
 4. Het belangrijkste risico als je de bevolking vertrouwd maakt met het idee dat er in het RK gezwommen kan worden, is dat het risico op wildzwemmen (buiten bovengenoemde zones) toeneemt, in alle vijvers en bij de minste verhoging van de temperatuur, met niet-biologische zonnecrème en andere onvoorspelbare en moeilijk te vermijden neveneffecten... En de kosten daarvoor zouden uiteraard voor de gemeente zijn.
 5. Bovendien zal er de komende jaren veel gewerkt worden in het gebied, wat het project ook niet ten goede komt, los van de bezwaren op het vlak van biodiversiteit en leefmilieu.
 6. Tot slot moeten de actoren binnen het BIM overleg plegen, aangezien de beheerders van de site en de projectleiders niet op dezelfde golflengte zitten.
Kortom, we wachten nog op meer informatie van het BIM.... al een hele tijd.
Het zwemmen zou in vijver 3 zijn, de koolwaterstoffen werden (in geringe mate) aangetroffen in vijvers 1 en 2