Goedkeuring van de indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst i.v.m. het vernietigingsberoep (G/A 240.269/V-2033) ingediend tegen bouwvergunning 02/ECO/1827947, af te geven door de Gedelegeerde Ambtenaar aan "GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Zitting van 08.02.2024 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:07:22 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.12.2023 - Goedkeuring
 2. 00:07:28 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:07:37 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:07:44 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwerker-sters
 5. 00:07:56 | Gewestelijke Intercommunal Politieschool (GIP) - Project om GIP samen te voegen met de Gewestelijke PolitieAcademie Brussel (GPAB) - bekrachtiging
 6. 00:08:08 | WePulse – Overeenkomst in uitvoering van artikel 4, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het BGHGT, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 24 november 2011 - 377.949,40 Euros
 7. 00:08:27 | WePulse – Overeenkomst in uitvoering van artikel 4, §4 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het BGHGT, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 24 november 2011 - 143.338,96 Euros
 8. 00:08:43 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2022 - Rekening
 9. 00:08:53 | Goedkeuring van de indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst i.v.m. het vernietigingsberoep (G/A 240.269/V-2033) ingediend tegen bouwvergunning 02/ECO/1827947, af te geven door de Gedelegeerde Ambtenaar aan "GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap" voor het uitbreiden van basisschool "De Stadsmus"; het optrekken van een nieuw schoolgebouw, het kappen van 10 hoogstambomen, het slopen van 1 vrijstaand en 2 aangrenzende volumes, het installeren van tijdelijke voorzieningen (4 containerklassen + 1 sanitaire uitrusting) tijdens de periode van constructie van het nieuwe schoolgebouw, het plaatsen van regenwatercollectoren > 10 m³ en het inrichten van 24 parkeerplaatsen in de openlucht. - het inrichten van een kiss and ride-zone voor het gebouw, Henri de Brouckèrelaan 16
 10. 00:16:43 | Reglement van de fotowedstrijd Gemeente in de kijker 2024 met als thema Architectuur & Erfgoed van Oudergem
 11. 00:16:54 | Gemeentelijk reglement betreffende het toekennen van een premie voor de aankoop van een compostvat
 12. 00:17:04 | Klimaatactieprogramma (GLB) - Deel 2: Subsidieovereenkomst ter bevordering van het gebruik van wasbare luiers in gemeentelijke kinderdagverblijven
 13. 00:17:17 | Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van ruimte voor de aanleg van een dierenbegraafplaats – tussen S.C. "En Bord De Soignes" en de gemeente Oudergem – Goedkeuring van de overeenkomst
 14. 00:18:26 | Vastelling van de basishuur van de parkeerplaatsen gelegen op de ondergrondse van het gebouw gelegen Jean Van Haelenlaan 11.
 15. 00:18:34 | Toezeggingen van de Raad met betrekking tot de aanvraag voor REV-subsidies - Vervanging van de ramen van de school "CS Souverain" (fase 10)
 16. 00:18:48 | Toezeggingen van de Raad met betrekking tot de aanvraag voor REV-subsidies - Vervanging van de platte daken van de school “cs du Souverain”
 17. 00:19:01 | Renovatie van de verlichting in het Cultureel Centrum van Oudergem - CSC 07/2024 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bijzonder lastenboek
 18. 00:19:19 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Ivo Van Ginneken (ECOLO-GROEN) : Iedereen het water in
 19. 00:24:25 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): het Vogelzangmaasproject
 20. 00:24:25 | Mondelinge vraag van de heer Christian Grétry en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN) : Vogelzangmaas
 21. 00:31:36 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): de toekomst van het bouwproject op voormalige Koninklijke Ijskelders
 22. 00:45:58 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): werven Visserijstraat
 23. 00:56:27 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): indexering van stedenbouwkundige lasten in Brussel
 24. 01:04:27 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : de brand in het voormalige Chinese consulaat