Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp: de stand van zaken van verschillende dossiers - Camera's van de MIVB

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 18.06.2019 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, mevrouw Sophie de Vos, wnd. burgemeester, en mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Camera's van de MIVB
  • Wat is de stand van zaken van het dossier met betrekking tot het bekijken van de beelden van de videobewakingscamera's van de MIVB? Zijn deze beelden voortaan toegankelijk?
Op 03.07.2019 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester, als volgt:
We hebben uw schriftelijke vraag goed ontvangen en er terdege aandacht aan besteed.
We hebben de korpschef van de politiezone bevraagd, die ons dit heeft geantwoord:
"BPV heeft een ontwerp van overeenkomst opgesteld, waarvan het onevenwicht echter verhindert dat de tekst kan worden aangenomen. BPV gaat dit ontwerp dus aanpassen. Ze hebben geen enkel idee inzake het tijdstip waarop de overeenkomsten zullen kunnen worden getekend. Zeker niet voor september."
NEEMT AKTE
  • van het antwoord van mevrouw de waarnemende burgemeester
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord op de gemeentelijke website