Bestuur & Politiek

Opstellen van een lokale diagnose van de Triomflaan en van een projectfiche die aan het Stadsbeleid (stadsvernieuwing) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgelegd met het oog op het verkrijgen van een subsidie van 306.321,72 euro voor de bouw

De Raad,
Gezien de oproep tot het indienen van projecten voor wijken die erkend zijn als stadsvernieuwingszones die voortvloeien uit het beleid van de Stad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een periode van vijf jaar 2021-2025;
Dat het gebied dat we geselecteerd hebben, het in aanmerking komende gebied van de Triomflaan) is (Koninklijke Jacht);
Dat het opstellen van een diagnose en een projectfiche vereist is om een subsidieaanvraag in te dienen met een plafond van 306.321,72 euro;
Dat alle modaliteiten van het project en de rechtvaardiging ervan door het opstellen van diagnose-indicatoren aan dit overleg worden toegevoegd
zowel in de diagnose als in de projectfiche die gezamenlijk is opgesteld door preventieambtenaar en de verantwoordelijke voor grote projecten;
Dat de dialoog die werd gevoerd in drie sessies tussen de ambtenaren van het Gewest en die van de gemeente Oudergem het mogelijk maakte om de documenten naar hun wensen af te ronden
BESLUIT
Het aanvaarden van de verzending van de lokale diagnose van de Triomflaan en van een projectfiche aan het Stadsbeleid (stadsvernieuwing) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op het verkrijgen van een subsidie van 306.321,72 euro voor de bouw van het nieuwe preventiecentrum gelegen aan de Triomflaan 160 - PDV-project "Triomf" pijler 2 2021-2025.