20201217_GR

Gemeenteraad - 17.12.2020 - Uitzending

De zitting wordt virtueel gehouden en zal op deze pagina worden uitgezonden.

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mededelingen - Op afstand houden van de vergadering van de Gemeentraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019 tot 2021 - Project nr01 - Uitwerking en goedkeuring van het programma

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Ondertekening van de VIVAQUA-overeenkomst voor de prijsbepaling van het hydrantbeheer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2020 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen - saldo

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Opstellen van een lokale diagnose van de Triomflaan en van een projectfiche die aan het Stadsbeleid (stadsvernieuwing) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgelegd met het oog op het verkrijgen van een subsidie van 306.321,72 euro voor de bouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Deelneeming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2021 en goedkeuring van de partnershipovereenkomst met Actiris.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Lokaal project van het Jobhuis 2020 : "Hermobilisering#Je zoektocht naar werk een nieuwe wending geven na de Covid 19-crisis"- Ondertekening van de partnershipovereenkomst met ACTIRIS

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Subsidie 2020 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Belastingreglement op de niet-afgewerkte gebouwen - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Belastingreglement betreffende de recuperatie van de kosten van sommige interventie van de gemeentelijke diensten om openbare veiligheidsredenen - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Belastingreglement houdende een belasting op het gebrek van verklaring van sommige handelingen en werken en op het gebrek van aanvraag voor een afwijking van de normale dienstregeling voor werken van een constructiewerf - Hernieuwing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 maart 2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer