Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van de Burgemeester toestemmende een bewustmakingscampagne voor de vzw Greenpeace in de straten van Oudergem van januari 2021 tot december 2021
  2. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
  3. Burgemeestersbesluit die de uitvoering van een bouwwerf : Sloordelle/Tervuursesteenweg toelaat - Werken in het bosgebied: Vervanging van de hoogspanningscabine door de firma Vivaqua.
  4. Burgemeestersbesluit die de uitvoering van een bouwwerf in de Godsvruchtstraat toelaat - Laagspanningsverbindingen + Lagedrukverbindingen + Openbare Verlichting door de firma Sibelga.
  5. Burgemeestersbesluit die de uitvoering van een bouwwerf : Sloordelle/Tervuursesteenweg toelaat - Werken in het bosgebied: Vervanging van de hoogspanningscabine door de firma Vivaqua. (Wijziging van de data COVID-19)
  6. Burgemeestersbesluit die de uitvoering van een bouwwerf : Léopold Florent Lambinlaan
  7. Burgemeestersbesluit die de uitvoering van een bouwwerf : Kersenbomenlaan
  8. Burgemeestersbesluit geeft toestemming voor de organisatie van de Nacht van de Duisternis 2020: 12e editie.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.