Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/10.11.2020/B/0005# Publieke Ruimte Aankoop van lockers voor de stewards - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 556,76 100/744.98
#002/10.11.2020/B/0006# Publieke Ruimte Aankoop van gereedschap voor de wegenis - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1110,88 138/744.51
#002/10.11.2020/B/0007# Publieke Ruimte Aankoop van gereedschap voor de wegenis - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1729,09 138/744.51
#002/10.11.2020/B/0011# Publieke Ruimte Aankoop van twee fietsenstallingen voor de openbare ruimte - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1.944,00 € 421/735.60
#002/10.11.2020/B/0012# Publieke Ruimte “Het inrichten van een moestuin in de tuin van de pastoor van de Sint-Annakerk” - opdracht met beperkte waarde - vaststellen van de voorwaarden - goedkeuring van de uitgave en het lastenboek - aanduiding te raaplegen firma's 30.000 € 766/725.60
#002/10.11.2020/B/0025# Cultuur Postershouders - Aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder reclame - Toekenning 438 762/74498
#002/10.11.2020/B/0040# Peuterzorg Gemeentelijke kribben "Les Chatons" - Aankoop van een houte binnenspeeltuin - overheidsopdracht van beperkte waarde 1939,33 844/74451
#002/10.11.2020/B/0041# Peuterzorg Gemeentelijke kribben "Les Mômes" - Aankoop van een stofzuiger - overheidsopdracht van beperkte waarde 399 844/74498
#002/10.11.2020/B/0042# Preventie Aankoop van diverse apparatuur (smartphone type telefoon) voor de Preventiedienst. - Markt door middel van een onderhandelingsprocedure op een eenvoudige aanvaarde factuur - Toepassing van artikel 234 van de Nieuwe Gemeenschapswetgeving. - Aanwijzing van de succesvolle bieder. - Mededeling aan de gemeenteraad. 1304,38 300/74451
#002/10.11.2020/B/0053# Bevolking - Burgerlijke stand Generalisatie van de biometrische identiteitskaart - Aankoop van extra apparatuur "2 x fotoscanner met Aware-licentie / 2 x vingerafdrukscanner /2 x signpad / 2 x ARH-combinatiescanner" - Onderhandelingsprocedure op eenvoudige geaccepteerde factuur - Goedkeuring van het contract en de uitgaven - Aanwijzing van de winnende bieder 9.974,50€ TVAC 97,20€ / mois TVAC 120/74253 139/12313
#002/17.11.2020/B/0010# Publieke Ruimte Evacuatie van chemisch afval - Opdracht voor diensten van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder +/- 10.000 876/124.06
#002/17.11.2020/B/0013# Publieke Ruimte Vervanging van een lift van het Gemeentehuis - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 120000 104/72460
#002/17.11.2020/B/0021# Onderwijs - vorming Gemeentelijke kribben - schoonmaak van textiel - opdracht van onderhandelings procedure zonder bekendmaking - periode van 1ste january tot 31 december 2021 - instelvoorwaade 45000 844/12406
#002/17.11.2020/B/0033# Sport Vervanging van hekken in het gemeentelijk Stadium in Oudergem – Opdracht voor werken door onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – Goedkeuring van de uitgave – Vaststelling van de voorwaarden - Wijze van gunning – Goedkeuring van het bestek. 85000 7642/72560
#002/17.11.2020/B/0035# Peuterzorg Gemeentelijke kribben - aankoop van meubelen, inrichtingsmateriaal en keukenmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde - vastlegging van de voorwaarden 19500 844/74451
#002/17.11.2020/B/0082# Preventie AB 100/74498 : Aankopen 2020 van kleding en individuele beschermingsmiddelen voor de Gemeentschapswachters. 4500 € 100/74498
#002/24.11.2020/B/0013# Publieke Ruimte Plaatsing van jaloezieën en gordijnen in de Trouwzaal en de Raadzaal - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 20000 104/72460
#002/24.11.2020/B/0025# Onderwijs - vorming Buitenschoolse activiteiten: klein leveringscontract"". Softwarelicentie voor gecentraliseerde registraties " validatie van de marktvoorwaarden volgens het speciale lastenboek nr. 005/2020. 5000 722/74253
#002/24.11.2020/B/0040# Leefmilieu Installatie van gordijnen in verschillende gebouwen van de Academie en IAPS- Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 4.705,34€ 100/72460
#002/24.11.2020/B/0051# Preventie AB 100/74498 : Aankopen 2020 van kleding en individuele beschermingsmiddelen voor de Gemeentschapswachters. - Wijziging van het besluit van het College van 17 november 2020 : aanpassing van het bedrag. 4605,92 100/74498
#002/24.11.2020/B/0077# Aankoopdienst Levering van 60 opbergdozen voor de schoolcentrum Blankedelle - Opdracht via overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de opdracht en van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 1500 100/74498
#002/24.11.2020/B/0082# Human Resources Organisatie van een assessment voorafgaande aan de benoeming van een Human Resources Manager - Dienstenoverheidsopdracht van beperkte waarde - Gunning van de opdracht 7.653, 25€ 104/12318
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.