Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 12.10.2023 - Goedkeuring

Zitting van 19.10.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:03:14 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 12.10.2023 - Goedkeuring
 2. 00:05:07 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:05:15 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:05:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°2 - dienstjaar 2023.
 5. 00:05:57 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2023
 6. 00:06:20 | Melding van een veronderstelde integriteitsschending - Reglement betreffende de oprichting, organisatie en werking van de interne component van het systeem voor de melding van een veronderstelde integriteitsschending
 7. 00:06:49 | Melding van veronderstelde integriteitsschendingen - Wijziging van het arbeidsreglement - Art. 49
 8. 00:07:02 | Melding van veronderstelde integriteitsschendingen - Wijziging van het administratief statuut - Art. 7
 9. 00:07:20 | Verplichte cybersecurity-opleiding - Wijziging van het arbeidsreglement - Art. 68
 10. 00:07:30 | Verplichte cybersecurity opleiding - Wijziging van het reglement betreffende het Telewerk charter - Art. 1
 11. 00:07:37 | Wijziging van het arbeidsreglement - Art. 49 - Hoorzitting van de werknemers
 12. 00:07:48 | Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2023.
 13. 00:08:04 | Renovatie van de verlichting in het Cultureel Centrum van Oudergem - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bijzonder lastenboek
 14. 00:08:16 | Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06/07/2023. Subsidie van € 21.619,00 - Doel: ondersteuning van de integratie van BPTU in de huurmarkt
 15. 00:08:32 | Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de financiering van het gemeentepersoneel in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake huisvesting
 16. 00:08:50 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : Kledingbollen
 17. 00:16:30 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : Aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning ingediend door een bedrijf in de Driebruggenstraat
 18. 00:27:19 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD): Good Move-plan