Bestuur & Politiek

Uitkering van de toelagen ingeschreven in de begroting van 2018 ten voordele van Jeugdhuis Alleman.

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 houdende instelling van de controle op de toekenning en de aanwending van de toelagen verleend door het Gemeentebestuur;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering ter zake;
Gelet op het activiteitenverslag (in bijlage) voor het dienstjaar 2019 voor het Jeugdhuis Alleman - Jongerengemeenschap vzw;
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2018 een uitgave voorziet op het artikel 761/33202;
Gezien de begroting goedgekeurd werd door de overheid;
BESLIST:
1) De uitkering van de toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2018 ten voordele van volgende vereniging toe te laten:
Artikel 761/33202
Jongerengemeenschap vzw
: 2.500,- €