Bestuur & Politiek

VZW Syndicat d'Initiative d'Auderghem – presentatie aan de gemeenteraad

DE RAAD,

Gelet op het reglement, artikel 54 quater;
Herziening van haar beraadslaging 002/09.07.2019/B/0075 over Vereffening van de subsidie opgenomen in de begroting 2019 voor de VZW Syndicat d'initiativr d'Auderghem.
LUISTEREN
De vertegenwoordiger van de vereniging, Sophie de Vos.

Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van een beknopte omschrijving overgemaakt worden aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.