Bestuur & Politiek

Doelstellingsovreenkomsten betreffende onze vier schoolcentra : CS Souverain, CS Blankedelle, CS Pré des Agneaux en CS "Les Marronniers" - Goedkeuring van de laatste versie

De Raad,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, artikel 67;

Gelet op het decreet van 13 september 2018 tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst;

Gezien de overeenkomst over de ondersteuning en monitoring in het kader van het schoolbeheersysteem, die in de eerste fase van de beheersplannen is goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 (ref. #002/20.12.2018/A/0007#) 
Overwegende dat deze beheersplannen ter informatie zijn voorgelegd aan de lokale paritaire commissie; 
Gezien het gunstige advies van de deelnemingsraad van elke school; 
BESLUIT 
de beheersplannen goed te keuren die in onze gemeentelijke basisscholen zijn opgesteld, namelijk: het Centre scolaire du Souverain, het Centre scolaire du Blankedelle, het Centre scolaire du Pré des Agneaux en het Centre scolaire "Les Marronniers".