Bestuur & Politiek

Overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;

Gelet op ordonnantie van 19.07.2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Herzien de beraadslaging 002/01.12.2016/A/0015 houdende Overeenkomst tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeente Oudergem om de lokale en regionale economische ontwikkeling te bevorderen - Ordonnantie van 19.07.2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BESLIST

om het overeenkomst ter bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te keuren