00223052019A0009

DE RAAD,

Gelet op de maatschappelijke statuten van de vzw IRISteam ;

Gelet op de ordonnantie van 13.02.2014 ertoe strekkende binnen de leden die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen ;

Gelet op het brief van 20.03.2019 verzend door IRISteam vzw betreffende de verkiezing van één bestuurder ;

De Voorzitter van de Raad verklaart dat de Raad een kandidaatbestuurder zal aanwijzen.

Voordrachtakten werden ontvangen op naam van :

  • Mevrouw Lieve Jorens, geboren op 24.10.1979 wonende Charles Brassinelaan 29 te 1160 Oudergem

BESLIST

Mevrouw Lieve Jorens als kandidaat bestuurder bij IRISteam vzw aan te wijzen

Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan IRISteam vzw en aan de betrokkenen.