Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke uitbreiding van een terras voor het restaurant Amore & Fantasia
 2. Besluit van de burgemeester houdende machtiging tot het vellen van een gevaarlijke dennenboom gelegen aan n° 13 clos des POMMIERS FLEURIS
 3. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de compostontdekkingsdag op zondag 30 mei 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 4. Besluit van de burgemeester houdende machtiging tot het snel vellen van 12 gevaarlijke sparren onderaan een perceel gelegen aan de Van Horenbeecklaan nr. 191 (met verzoek om ontheffing van het kapverbod tijdens de broedperiode) door CODIC International S.A.
 5. Besluit van de burgemeester houdende toelating van een straatconcert op 29 mei 2021 van 17 uur tot 20 uur, Benjamin Jansenlaan te Oudergem.
 6. Besluit van de burgemeester waarbij het bezoek wordt gelast aan een gebouw waarvan wordt vermoed dat het gevaarlijk en ongezond is, gelegen Triomflaan 49 in 1160 Oudergem
 7. Opname van een korte filmsequentie op 9 juni 2021 van 7u45 tot 14u00 in de Rue du Villageois te Oudergem.
 8. Organisatie van het Brussels Food Festival op de centrale berm van de Vorstlaan op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021
 9. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke uitbreiding van een terras voor het café Lisbon
 10. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke uitbreiding van een terras voor het restaurant Amore & Fantasia
 11. Besluit van de burgemeester waarbij de Aperoslaan voor het Cultureel Centrum wordt vrijgegeven
 12. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke installatie van een terras voor het etablissement "La Sœur du Patron
 13. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke aanleg van een terras voor het restaurant "La Pïzza
 14. Besluit van de burgemeester houdende machtiging tot het tijdelijk aanleggen van een terras voor het café Le Break te Oudergem
 15. Besluit van de burgemeester waarbij Cap 48 wordt gemachtigd om van 8 tot en met 17 oktober 2021 zijn grote promotie- en fondsenwervingscampagne uit te voeren
 16. Besluit van de burgemeester waarbij toestemming wordt verleend voor de tijdelijke aanleg van een terras voor het etablissement Gourmandise
 17. Besluit van de burgemeester houdende toestemming voor de tijdelijke inrichting van het terras van het café Le Bienvenu
 18. Besluit van de burgemeester houdende machtiging tot het tijdelijk plaatsen van het terras van de Sesam te Oudergem
 19. Besluit van de Burgemeester houdende toelating van de garageverkoop "Oudergem en couleur" op 20 juni 2021 van 10u tot 16u.
 20. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 21. Besluit van de Burgemeester waarbij het gebouw gelegen Triomflaan 49, 1160 Oudergem, ongezond en onbewoonbaar wordt verklaard en de sluiting van de toegangen wordt gelast
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.